Alimenty nie tylko od ojca

Prawo dotyczące alimentów - obowiązek alimentacyjny

Zwykło się uważać, że dziecko otrzymuje alimenty przede wszystkim od ojca. Ojców postrzega się też często jako winowajców w całej sytuacji. Chociaż w Polsce częściej obowiązek alimentacyjny dotyczy mężczyzn, to sprawa nie jest taka prosta. Nie będziemy tu wnikać z zawiłości poszczególnych sytuacji, ale warto o tym pamiętać. Alimenty to wsparcie dla rodzica sprawującego opiekę, nie kara płacona za opuszczenie rodziny.

Alimenty przysługują najczęściej nieletnim w sytuacji, w której jedno z rodziców zajmuje się dzieckiem, a drugie mieszka osobno. Może to być sytuacja wynikająca z wielu przyczyn. Nie trudno się domyślić, że czasami to matka będzie osobą płacącą, a ojciec będzie sprawował opiekę.

Poza tym alimenty mogą być ściągane również od dziadków, rodzeństwa czy nawet niespokrewnionych osób, które zostaną do tego zobowiązane. Prawo przewiduje nie tylko alimenty na dziecko, ale np. na członka rodziny, który żyje w ubóstwie.

Warto dodać, że sytuacje życiowe są różne i nie zawsze łatwo jest sądowi orzec, co będzie najlepsze dla wszystkich. Przede wszystkim sąd powinien się kierować dobrem dziecka, szczególnie jeżeli sprawa dotyczy nieletnich dzieci.

Alimenty na dziecko i na członka rodziny

Istnieją trochę inne zasady w zobowiązaniach, jeżeli alimenty nie są pobierane od ojca czy matki. Rodzice, którzy nie zajmują się wychowaniem płacą alimenty na dziecko, dopóki nie usamodzielni się finansowo. Przede wszystkim na dziecko małoletnie. Osiągnięcie przez potomka pełnoletniości nie oznacza jednak zakończenia obowiązku alimentacyjnego.

Dziecko po zakończeniu edukacji powinno starać się usamodzielnić. Rodzic może też odmówić płacenia, jeżeli udowodni, że stanowi to poważny uszczerbek dla jego budżetu.  Poza tym nie musi płacić, jeżeli dziecko ma majątek lub inne źródło dochodów, które umożliwia zapewnienie mu wychowania i utrzymania.

Po uzyskaniu pełnoletniości przyjmuje się, że dziecko jest samodzielne po zakończeniu edukacji.

Według prawa nie ma konkretnej granicy wykształcenia. Rodzice powinni umożliwić dziecku rozwój zgodny z jego możliwościami i talentami.

Alimenty na dzieci mogą płacić również inni członkowie rodziny, jeżeli rodzic jest nieznany, nie żyje lub świadczenia są nieściągalne. W pierwszej kolejności obowiązek przechodzi na dziadków. W tym przypadku jednak dziadkowie płacą na wnuka, jeżeli żyje w ubóstwie, nie mają obowiązku płacić z samego tytułu pokrewieństwa.

Jak się starać o alimenty?

Kwota alimentów poza sądem - zasady obowiązku aliementacyjnego

Jeżeli istnieje taka chęć, to strony mogą zawrzeć ugodę notarialną lub za pośrednictwem mediatora. Wówczas kwota alimentów zostaje ustalona przez zainteresowanych bez udziału sądu ani żadnych pośredników. Innym sposobem jest spisanie umowy w obecności mediatora. Obie drogi mają swoje plusy i minusy. Zaletą takiej umowy jest szybki przebieg sprawy. Strony nie muszą się też przejmować tym, ile wynoszą alimenty zasądzane w sądach. Obie strony przyjmują kwotę optymalną dla każdego. Podstawowa wada tego rozwiązania to konieczność opłaty usług z własnej kieszeni.

W Polsce rzadko wybiera się tę drogę. Chyba że dochody ojca lub matki płacących alimenty są na tyle wysokie, że nie stanowi to problemu. Warunkiem ugody jest obopólna chęć jej zawarcia. Niestety nie zawsze sytuacja jest tak prosta. Dlatego najczęściej o tym, jaka będzie wysokość alimentów, musi decydować sąd. Sprawdź także ten artykuł z poradami, jak napisać pozew rozwodowy.

Alimenty na dziecko przyznawane sądownie

Jak się starać o alimenty, kiedy musimy sprawę rozwiązać sądownie? Strona pozywająca składa pozew w sądzie rejonowym. Warto pamiętać, że to dziecko jest powodem sprawy (czyli składającym sprawę). Rodzic lub opiekun składający pozew występuje tylko w jego imieniu. Pozwanym jest natomiast osoba mająca płacić alimenty na dziecko.

Alimenty na dziecko krok po kroku wypłacane przez rodzica, a także wysokość i kiedy się należą alimenty
Alimenty na dziecko po rozwodzie, czyli kiedy się należą, wysokość alimentów oraz porady

Składając pozew, należy podać dane stron i załączyć odpowiednie dokumenty. Ważne będą przede wszystkim te, które są potwierdzeniem obowiązku alimentacyjnego: odpis aktu urodzenia dziecka, dochody ojca lub matki wychowujących dziecko oraz wydatki itp. Ponadto może być potrzebny odpis rozwodu.

W pozwie powinno się wymienić oczekiwaną kwotę alimentów, wskazanie terminu wypłacania (do którego dnia każdego miesiąca) oraz opis sytuacji.

Rozpoczęliśmy sprawę – na co możemy liczyć ze strony sądu? Sąd ostatecznie decyduje o wysokości alimentów, biorąc pod uwagę wskazaną przez nas kwotę. Zgodnie z prawem w Polsce nie można ściągnąć świadczeń, które pozbawią niezbędnych środków pozwanego lub osoby, które ma pod opieką. Przykładowo żądając alimentów od ojca, który ma pod opieką dzieci z drugiego małżeństwa, trzeba wziąć pod uwagę też ich dobro. W zależności od dochodów ojca trzeba podzielić kwotę między całe jego nieletnie potomstwo.

W praktyce najniższą wskazaną przez sąd kwotą alimentów jest ok. 500 zł.

Wysokość alimentów natychmiastowych - obowiązek alimentacyjny

Sprawy sądowe trwają po kilka miesięcy. Jednak rodzic opiekujący się dzieckiem może się domagać tzw. alimentów natychmiastowych. Są to kwoty, które pozwany powinien wypłacić od razu, niezależnie od wyniku sprawy sądowej. Jest to udogodnienie dla ubiegających się o alimenty, które zostało wprowadzone w 2019 roku. Dzięki niemu nawet czekając dłużej na decyzję sądu, rodzic sprawujący opiekę ma dostęp do dodatkowych pieniędzy.

Wysokość alimentów natychmiastowych jest z góry ustalona. W przypadku gdy wszystkie dzieci pochodzą od tych samych rodziców, wynosi:

  • 496 zł na jedno dziecko
  • po 450 zł na każde z dwojga dzieci (900 zł)
  • po 404 zł na każde z trojga dzieci (1212 zł)
  • po 359 zł na każde z czworga dzieci (1436 zł)
  • po 315 zł na każde z pięciorga i więcej dzieci

Kwoty nie są wysokie, ale stanowią wsparcie dla rodziny, która je otrzymuje.

Żeby uzyskać alimenty natychmiastowe, powód powinien złożyć wniosek do sądu. Wniosek podlega natychmiastowej egzekucji.

Ubieganie się o alimenty na dziecko to nie zawsze łatwa droga. Jednak jest otwarta dla każdego rodzica, który znajdzie się w takiej sytuacji. Dlatego warto wiedzieć co robić, żeby sprawa zakończyła się szybko i pomyślnie.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 94.3% czytelników artykuł okazał się być pomocny