Co dają księgi wieczyste? Z czego się składają?

Księgi wieczyste pozwalają na utrzymanie ładu i porządku prawnego stanu nieruchomości, np. działki budowlanej, gruntu czy mieszkania. Prowadzi się je, aby ustalić stan prawny nieruchomości i prawo do np. mieszkań i lokali użytkowych czy domów w spółdzielni mieszkaniowej. W każdej założonej księdze wieczystej jest taki sam zestaw informacji o danej nieruchomości. Dzięki nim można ustalić, np. kto jest osobą uprawnioną do sprzedaży nieruchomości. Można również dowiedzieć się, czy nieruchomość obciążona jest prawami osób trzecich, jaka jest wysokość hipoteki i ocenić m.in. potencjalne ryzyka prawne. Księgi wieczyste i zawarte w nich informacje dzielą się na cztery działy:

  • Dział I – oznaczenie nieruchomości, czyli jej położenie, numer działki, powierzchnia czy sposób korzystania.
  • Dział II – dane właścicieli oraz użytkowników, a więc imiona i nazwiska oraz wielkość udziału wybranych osób w nieruchomości. W tym dziale można sprawdzić rodzaj wspólności. Każdy udział ma swój numer, którym operuje się w innych działach.
  • Dział III – zalicza się do niego prawa, roszczenia, ograniczenia i ciężary. W dziale znaleźć można informacje o służebności gruntowej obciążającej nieruchomość lub służebności osobistej (np. prawo dożywocia czy prawo zamieszkiwania osoby). Umieszczane są tu również wpisy o wszczęciu egzekucji. Wyczytać można także o ewentualnej niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (np. zmiana właściciela nieujawniona w dziale II).
  • Dział IV – przeznaczony na wpisanie hipotek (np. umownych, przymusowych). Hipoteka nie musi obciążać całości nieruchomości, a jakąś jej część. Znaleźć tu można np. dane wierzycieli i kwotę oraz rodzaj roszczenia zabezpieczającego nieruchomość.

Na końcu każdego działu znajdują się zbiorcze informacje dotyczące podstawy wpisów. Obok wpisów w księgach wieczystych online podane są ponumerowane odnośniki do informacji.

Księga wieczysta online – jak ją sprawdzić?

Każdej transakcji związanej z nieruchomością powinna towarzyszyć dokładna weryfikacja treści właściwej księgi wieczystej. Z mocy prawnej uważa się, że wpisane w księgach wieczystych prawa są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym – to zasada jawności materialnej ksiąg wieczystych. Nie wolno zasłaniać się nieznajomością wpisów w księgach wieczystych w celu ochrony przed np. roszczeniami osób mających wyraźne prawa do nieruchomości, uwiecznione w księdze.

Obecnie księga wieczysta ma formę również elektroniczną. Kompletność bazy szacowana jest na 99,5% ksiąg wieczystych przeniesionych do elektronicznej Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Proces cyfryzacji zasobów ułatwia dostęp do istotnych dokumentów. Aby błyskawicznie znaleźć poszukiwaną księgę wieczystą, warto skorzystać z wyszukiwarki ksiąg wieczystych online, którą znajdziesz na https://ksiegiwieczyste.pl. Dzięki niej w zaledwie kilka minut dotrzeć można do księgi, nie wychodząc z domu. Nie trzeba też składać wniosku lub stać w długiej kolejce. Nowoczesny i przyjazny interfejs ułatwia poruszanie się po zasobach wyszukiwarki.

Serwis współpracuje z Portalem Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Źródłem danych jest Ministerstwo Sprawiedliwości, więc użytkownicy wyszukiwarki ksiąg wieczystych online mają gwarancję, że udostępnione dane odpowiadają danym w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.

O czym warto pamiętać, korzystając z ksiąg wieczystych online?

Przede wszystkim o numerze księgi wieczystej. Składa się on z trzech części:

  1. Pierwsze cztery znaki numeru to kod wydziału sądu rejonowego prowadzącego księgę. Dwie pierwsze litery to miasto sądu okręgowego. Później jest cyfra i pierwsza litera sądu rejonowego – tu jest siedziba wydziału ksiąg wieczystych.
  2. Kolejna część numeru składa się z ośmiu cyfr – z przodu zawsze jest odpowiednia ilość zer. To dotychczasowo nadany numer księgi wieczystej.
  3. Ostatnią częścią jest pojedyncza cyfra kontrolna, wyliczana automatycznie w procesie migracji.

Przykładowy numer księgi wieczystej to: WA3M/00095878/5

Należy również pamiętać o tym, że zgodnie z obowiązującym prawem wydruki z treścią ksiąg wieczystych online nie są dokumentem. Nie mogą więc stanowić podstawy do np. dochodzenia praw lub obowiązków przed sądem czy organami administracji publicznej.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej