Alimenty na dzieci i nie tylko

Co to są alimenty?

Większość z nas kojarzy alimenty przede wszystkim z płaceniem kwoty na dziecko, przez rodziców, którzy ich nie wychowują. Typowa sytuacja to samotna matka ściągająca alimenty na dzieci od ojca, który ich zostawił. To oczywiście stereotyp. Rozstanie rodziców i niemożliwość stałego przebywania z dziećmi może wynikać z różnych przyczyn. Alimentów na dziecko może zażądać ojciec od matki.

Warto jednak zaznaczyć, że tego rodzaju świadczenia to nie tylko wsparcie dla samotnych rodziców po rozwodzie czy rozstaniu. Alimenty to wszystkie stałe świadczenia umożliwiające osobie je pobierającej zaspokojenie podstawowych potrzeb. Są obligatoryjne, to znaczy osoba zobowiązana przez sąd lub sama podejmująca takie zobowiązanie aktem notarialnym musi je płacić.

Najczęściej alimenty są płacone na rzecz członków najbliższej rodziny, szczególnie na dzieci, ale odbiorcami świadczenia mogą być też rodzice lub rodzeństwo. O alimenty mogą się też ubiegać małżonkowie po rozwodzie, jeżeli zarobki jednej strony są znacząco wyższe od zarobków drugiej.

Kto i kiedy płaci się alimenty na dziecko?

O alimenty na dzieci mogą się starać rodzice samotnie wychowujący jedno dziecko lub więcej. Zwłaszcza w przypadku, kiedy ich zarobki nie wystarczają na pokrycie podstawowych potrzeb dziecka. Można się też starać o alimenty ze strony wypłacającego. Kiedy na przykład dochody ojca są wyższe niż dochody matki, a matka zajmuje się wychowaniem dzieci.

Jeżeli rodzic biologiczny nie płaci zasądzonych alimentów, nie żyje, jest nieznany lub ściągnięcie alimentów stanowiłoby szczególną trudność (np. sam jest w stanie ubóstwa), to można zobowiązać do płacenia dziadków. Z tym że rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko, dopóki nie będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Dziadkowie natomiast mogą płacić na wnuka, kiedy znajdzie się w stanie ubóstwa. Sąd musi wyważyć, żeby kwota alimentów nie przekraczała możliwości płacących i zaspokajała potrzeby pobierającego.

Jak się ustala wysokość alimentów

Kwota alimentów – co brać pod uwagę

Przechodzimy teraz do sedna zagadnienia, czyli jak ustala się wysokość alimentów. Podstawą dla sądu będzie kwota możliwa do zapłacenia dla zobowiązanego i taka, która zaspokoi potrzeby dziecka. W przypadku gdy alimenty na dzieci płacą rodzice ważne jest czy dziecko może się samo utrzymać czy nie.

Sąd nie bierze pod uwagę aktualnych dochodów rodzica opiekującego się dzieckiem. Tu mamy do czynienia z nie dla wszystkich jasnym pojęciem – możliwości zarobkowych. Jeżeli sąd uzna, że rodzic mógłby zarabiać lepiej, np. na podstawie swoich kwalifikacji, to będzie brał pod uwagę kwotę alimentów adekwatną do tych uśrednionych dochodów.

Można mieć zastrzeżenia do takiego układu, ale tak wygląda procedura. Sąd zawsze w pierwszej kolejności bierze pod uwagę potrzeby małoletniego dziecka. Niezależnie od wysokości dochodów ojca lub matki zajmujących się dzieckiem.

Wszystko jest proste przy jednym dziecku. Jeżeli pozwany ma więcej niż jedno dziecko, to sąd musi rozłożyć kwotę tak, żeby żadne z nich nie zostało pokrzywdzone.

Podsumowując: kwota alimentów na dziecko zależy od szeregu czynników. Przede wszystkim od potrzeb małoletniego dziecka i od możliwości finansowych płacącego rodzica lub dalszej rodziny.

Średnia wysokość alimentów

W pozwie musimy oszacować kwotę, o którą się ubiegamy. Nie da się obliczyć przed rozprawą kwoty, którą zasądzi sąd. Istnieją jednak pewne wskazówki co do tego, jakiej kwoty alimentów możemy się spodziewać. Najniższa zasądzana wysokość alimentów na dziecko zwykle wynosi ok. 500 zł. W zależności od roku, poziomu inflacji, miejsca zamieszkania itp. ta kwota może się zmieniać. Na przykład w 2020 roku średnia wysokość alimentów wynosiła 674,50 zł poza rozwodami. W przypadku alimentów przy rozwodach zasądzono średnio 966,9 zł.

Wysokość alimentów na dziecko, czyli ile powinny wynosić alimenty i od czego zależy ich wysokość
Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko, czyli zasady i przepisy dotyczące alimentów

Nie da się ocenić własnych świadczeń na podstawie średniej wysokości alimentów. Niektórych może przerażać kwota prawie 1000 zł co miesiąc. Jeżeli ktoś nie ma takich dochodów i w dodatku ma pod opieką inne dzieci (np. z drugiego związku), to nie będzie zmuszony płacić aż tyle.

Jednym z głównych pytań od osób zobowiązanych i pozywających jest jaki procent od zarobków wynoszą alimenty. Niestety nie da się tego obliczyć w ten sposób. Zamożniejszy rodzic będzie prawdopodobnie płacił mniejszy procent, nawet jeżeli będzie to wyższa kwota. Sprawdź także ten artykuł z poradami, jak napisać pozew rozwodowy.

Jak się starać o alimenty na dziecko

Najczęściej sprawę o alimenty składa się do sądu. Jest to największy procent spraw tego typu. Zobowiązanie przez sąd jest szczególnie skuteczne, jeżeli strony nie mogą dojść same do porozumienia. Zanim powiemy o tym, jak starać się o alimenty w sądzie wymieńmy jeszcze inne sposoby:

  • Spisanie umowy notarialnej – doskonała alternatywa dla wszystkich, którzy potrafią się dogadać. Kwotę możecie obliczyć na podstawie prawdziwych potrzeb i możliwości obu stron. Nie musicie brać pod uwagę średniej wysokości alimentów.
  • Droga mediacyjna – umawiacie się na kwotę w obecności mediatora. Ustaloną kwotę zapisuje się w ugodzie mediacyjnej, którą zatwierdza sąd.

Na powyższe nie decyduje się wiele osób, przede wszystkim ze względu na koszty. W przeciwieństwie do rozprawy sądowej o alimenty usługi mediatorów i notariuszy są płatne z kieszeni korzystających.

Żeby skierować sprawę do sądu, trzeba zebrać odpowiednie dokumenty. Dane pozywającego i pozwanego. Opisy aktu małżeństwa, urodzenia dziecka, rozwodu itp.

Powód wymienia w pozwie kwotę, którą uważa za optymalną i załącza uzasadnienie. Jednak to sąd będzie decydował czy ta kwota jest realna, na podstawie dochodów ojca lub matki zobowiązanych do płacenia i innych czynników (patrz wyżej).

Pozywający lub pozywająca powinni pamiętać, że w pewnych sytuacjach sąd nie zobowiązuje do płacenia alimentów. Przede wszystkim w przypadku osób, które nie mają wystarczających dochodów. Jeżeli nie odpowiada nam wyrok sądu rejonowego, to możemy złożyć apelację do sądu okręgowego.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 93,3% czytelników artykuł okazał się być pomocny