Oznaczenia na metkach – jak czytać symbole prania?

Znaczki na metkach można podzielić na kilka kategorii, czyli na symbole prania dotyczące zarówno sposobu oraz temperatury, a także na oznaczenia dotyczące sposobu suszenia, prasowania czy ewentualnego zastosowania środków chemicznych.

Metki najczęściej się odcina, ale nie jest to najlepsza praktyka, gdyż wypranie ubrania czy tekstyliów niezgodnie z zaleceniami producenta może doprowadzić do ich zniszczenia. Warto zatem, nawet jeśli metki odetniemy, zachować je z adnotacją, z którego elementu garderoby pochodzą. Symbole prania okażą się bardzo pomocne zwłaszcza w przypadku pierwszego prania nowo zakupionych ubrań. Jak zatem czytać znaczki na metkach?

Jeśli chodzi o podstawowe symbole prania, wszystkie wyglądają podobnie – przedstawiają miskę, wewnątrz której w stopniach Celsjusza podana jest maksymalna temperatura prania. Jeśli miska jest przekreślona, oznacza to, że danej tkaniny w ogóle nie pierzemy. Symbol prania z ręką zanurzoną w misce wskazuje na pranie ręczne, natomiast kreska pod miską oznacza konieczność prania z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Jak widać, oznaczenia na metkach są bardzo sugestywne.

Symbole prania – środki chemiczne i wybielanie

Jeśli chodzi o znaczki na metkach dotyczące stosowania środków chemicznych, przedstawiają one kółka i należy je czytać następująco:

- samo kółko oznacza, że tkaniny można czyścić chemicznie,

- przekreślone kółko zakazuje czyszczenia chemicznego,

- litera P w kółku wskazuje, że do czyszczenia można użyć chloroetylenu lub benzyny,

- litera F w kółku dopuszcza czyszczenie tylko w benzynie,

- litera W w kółku zezwala na czyszczenie na mokro,

- litera A w kółku to z kolei zalecenie czyszczenia w organicznych rozpuszczalnikach.

Te symbole na metkach są już nieco bardziej skomplikowane, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przy ich rozszyfrowywaniu pomóc sobie ściągami dostępnymi w internecie. Symbole prania w wersji graficznej znaleźć można także w artykułach zgromadzonych na tej stronie.

A co ze znaczkami dotyczącymi wybielania? Te z kolei przedstawiają trójkąt. Sam trójkąt oznacza, że tkaniny można wybielać, przekreślony zakazuje tej czynności. Trójkąt z Cl w środku oznacza możliwość chlorowania, taki sam przekreślony zabrania tej czynności. Trójkąt z dwiema równoległymi kreskami w środku pozwala na wybielanie tlenowe.

Jak czytać pozostałe symbole na metkach – suszenie i prasowanie

Symbole suszenia graficznie przestawiają kwadrat z dodatkowymi elementami. Należy je czytać w następujący sposób:

- kwadrat – suszyć bez użycia mechanicznej suszarki,

- przekreślony kwadrat – nie suszyć,

- kwadrat z półokręgiem u góry – suszyć rozwieszone,

- kwadrat z trzema pionowymi kreskami – suszyć w pozycji pionowej,

- kwadrat z poziomą kreską – suszyć w pozycji poziomej,

- kwadrat z dwiema skośnymi kreskami – suszyć w cieniu,

- kwadrat z kółkiem w środku – suszyć bębnowo,

- kwadrat z przekreślonym kółkiem – nie suszyć bębnowo,

- kwadrat z kółkiem w środku i kreską pod spodem – suszyć z zachowaniem ostrożności.

Symbole na metkach dotyczące prasowania są już zdecydowanie łatwiejsze to rozszyfrowania, gdyż przedstawiają żelazko i kropki. Jedna kropka oznacza maksymalną temperaturę prasowania 110 stopni Celsjusza, dwie - 150 stopni Celsjusza, trzy – max. 200 stopni Celsjusza. Przekreślone żelazko oznacza, że danej tkaniny w ogóle nie należy prasować, a przekreślenie pary pod żelazkiem oczywiście oznacza prasowanie bez użycia pary.