Przyłączenie do sieci gazowej – krok po kroku

Aby doprowadzić do domu gaz ziemny, należy wykonać przyłącze gazowe (sprawdź na: www.ewe.pl) od sieci przesyłowej oraz instalację wewnętrzną. Jeśli jesteśmy zainteresowani tym rozwiązaniem, to powinniśmy zacząć od uzyskania informacji, czy do naszej nieruchomości jest w ogóle możliwe doprowadzenie sieci gazowej. To, ile formalności należy dopełnić przyłączając dom do sieci gazowej, zależy od tego, czy zawrzemy umowę ze sprzedawcą-dystrybutorem (2 w 1) czy umowę z podmiotem sprzedającym gaz i umowę z dystrybutorem. Zarówno zawierając umowę 2 w 1 (czyli jednocześnie ze sprzedawcą-dystrybutorem), jak i zawierając dwie umowy, pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o przyłączenie do sieci gazowej. Dobrze wiedzieć, że wniosek możemy złożyć również tylko w celu zapytania o ewentualną możliwość przyłączenia do sieci (np. przed zakupem działki). W biurze obsługi klienta uzyskamy wszystkie niezbędne informacje. W przypadku umowy ze sprzedawcą-dystrybutorem musimy dostarczyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny oraz pełnomocnictwo, dzięki któremu będzie on mógł nas reprezentować w postępowaniu administracyjnym. Po wydaniu warunków przyłączenia do sieci zawieramy umowę na wykonanie podłączenia gazu, po której podpisaniu (często możemy ją podpisać on-line) rozpoczynają się prace nad projektem przyłącza. Następny etap to budowa instalacji gazowej: przyłącza na zewnątrz budynku oraz wewnętrznej instalacji gazowej w naszym domu. Projektem i wykonaniem przyłącza zajmie się firma, z którą podpisaliśmy umowę, my natomiast musimy znaleźć wykonawcę instalacji w domu – z podejściem pod gazomierz w szafce gazowej. Po dokonaniu odbioru instalacji wewnętrznej następuje montaż gazomierza. Po podpisaniu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego należy jeszcze zgłosić gotowość instalacji do napełnienia paliwem gazowym.

Czas realizacji przyłączenia (dopełnienie formalności, projekt, montaż, uruchomienie instalacji) to co najmniej 6 miesięcy. Pamiętajmy, że prace ziemne nie są wykonywane podczas mrozów, co również może wpłynąć na czas wykonania przyłączenia. Zawierając dwie umowy: z podmiotem sprzedającym gaz i z dystrybutorem musimy pamiętać, że proces przyłączania do sieci gazowej może ulec wydłużeniu. Będziemy także otrzymywać dwie faktury.

Ile to kosztuje?

A na jakie koszty musimy być gotowi, chcąc podłączyć działkę do błękitnego paliwa? Na te pytania odpowiada specjalista z firmy multienergetycznej EWE.

Koszt przyłączenia gazu do domu jest ściśle powiązany z odległością: im dalej od infrastruktury operatora gazowego znajduje się działka, tym będzie drożej. Szczegółowy kosztorys wykonania przyłącza możemy otrzymać dopiero w momencie zawarcia umowy na jego wykonanie. Jego koszt to najczęściej cena podstawowa (ok. 2 tysiące zł) za przyłącze o długości do 15 m oraz dodatkowa opłata (ok. 100 zł) za kolejne metry instalacji. Kolejny wydatek to wykonanie instalacji wewnętrznej, czyli łączącej gazomierz z odbiornikami gazu w domu. Cena przyłącza od skrzynki gazowej do domu jest mocno zróżnicowana i zależna m.in. od rodzaju kotła. Jej koszt waha się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Nie zapłacimy natomiast za zamontowanie licznika.

Ile zapłacę za gaz?

Zużycie gazu jest mierzone w metrach sześciennych – taki odczyt podaje nasz licznik gazowy. Natomiast na fakturze zużycie i cenę gazu określa się w jednostkach energii, czyli kilowatogodzinach (kWh). Dlaczego? Dostarczany do domów gaz może pochodzić z różnych źródeł, dlatego jego skład chemiczny, a więc wartość energetyczna będą różne. Płacąc za kilowatogodzinę, rozliczamy się za wytworzoną energię. Jak przeliczyć m3 na kWh? W tym celu należy posłużyć się wzorem na obliczenie współczynnika konwersji, czyli mnożnika, który widnieje na fakturze za gaz. Nie musimy tego działania wykonywać sami, z pomocą przyjdzie nam kalkulator kWh na m3.

Przyłączenie domu do sieci gazowej jest czasochłonne, jednak nie musimy być przerażeni formalnościami, których trzeba dopełnić. Operator sieci gazowej dysponując naszym pełnomocnictwem, większość procedur wykona za nas.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej