Podatki

W pierwszej kolejności należy wiedzieć, że istnieją 2 możliwości:

 • ulgę rodzinną możemy odliczyć od kwoty podatku,
 • jeżeli nie możemy odliczyć ulgi na przykład z uwagi na niski dochód, urząd skarbowy zwróci nam wskazane środki finansowe.

  W tym miejscu należy wiedzieć, że ulgę na dzieci możemy wykazać w dwóch rodzajach formularzy - w PIT-36 oraz w PIT-37. Zwrot środków finansowych przysługuje na każde dziecko, nawet jeżeli posiadamy tylko jedno dziecko.

Kwoty, jakie możemy odliczyć wyglądają następująco:

 • 92,67 zł za każdy miesiąc, czyli 1112,04 zł rocznie na jedno dziecko jeżeli nasz dochód nie przekracza 56 000 zł, a przypadku rozliczenia z składanego wspólnie z małżonkiem - 112 000 z
 • 92,67 zł za każdy miesiąc, czyli 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko
 • 166,67 zł za każdy miesiąc, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł za każdy miesiąc, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu posiadania czwartego oraz kolejnych dzieci.

Jakie są wymogi abyśmy mogli skorzystać z odliczenia? Przede wszystkim ulga prorodzinna dotyczy dzieci do 25 roku życia, które uczą się, pod warunkiem jednak, że nie uzyskały w roku podatkowym dochodu większego niż 3089 złotych. Podkreślić należy, że w ramach pojęcia dochodu nie mieści się renta rodzinna otrzymywana przez dziecko. Dodatkowo trzeba wiedzieć, że ulga na dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny albo rentę socjalną, przysługuje zawsze.

Odliczenia możemy dokonać za każdy pełny miesiąc kalendarzowy. Warto wiedzieć, że jeżeli dziecko urodziło się na przykład 20 stycznia 2018 roku i jest jedynakiem, rodzice będą mogli odliczyć pełną kwotę 1112,04 zł. Nie wylicza się tu limitu dziennego. Jeżeli jednak w trakcie miesiąca miała miejsce zmiana osoby, która sprawuje opiekę nad dzieckiem, w takim przypadku ustalany jest limit dzienny. Odliczenia przysługują jednemu z rodziców bądź rodzicom łącznie w przypadku ich wspólnego rozliczania się.

Nie możemy zastosować ulgi na dzieci jeżeli nasz dochód w 2018 roku przekroczył 56 000 zł w przypadku rozliczania samodzielnie lub 112 000 zł w przypadku rozliczania się z małżonkiem. Odliczenie żadnej kwoty z tytułu posiadania dzieci nie będzie możliwe również w przypadku, w którym rodzice rozliczają się na podstawie podatku liniowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także jeżeli opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej następuje na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w przypadku opodatkowania podatkiem tonażowym.

To prawie wszystko w temacie "Ulga prorodzinna. Jak uzyskać ulgę podatkową na dziecko w 2019 roku?". Warto jednak poruszyć jeszcze jeden aspekt, a mianowicie w jaki sposób potwierdzić nasze prawo do zastosowania ulgi? W załączniku do składanego formularza PIT powinniśmy wskazać numery PESEL naszych dzieci. Jeśli dziecko nie posiada numeru ewidencyjnego, koniecznie jest wskazanie imienia, nazwiska, a  także daty urodzenia naszej pociechy. Dodatkowo przygotujmy się na to, że organ kontroli skarbowej ma prawo zażądać od podatnika dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z ulgi. Przedstawiciel fiskusa może zażądać przedstawienia nie tylko odpisu aktu urodzenia dziecka, ale również:

 • zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego,
 • odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Ostatnią kwestią, o której należy wspomnieć jest fakt, że środki finansowe, które rodzina otrzymała w ramach rządowego programu 500+ nie są uwzględniane w deklaracji rocznej. To samo dotyczy na przykład jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Pitax.pl. Dzięki PITax rozliczysz swoje podatki w prosty i wygodny sposób nie wychodząc z domu.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 100.0% czytelników artykuł okazał się być pomocny