Komu przysługuje ulga na dziecko?

Co to jest ulga prorodzinna?

Ulga na dziecko jest formą zwrotu podatku przysługującą rodzicom lub opiekunom nieletnich oraz osób niepełnosprawnych wymagających opieki. Przepisy dotyczące ulgi są przygotowane z uwzględnieniem szczególnie potrzebujących, przede wszystkim osób o ograniczonych dochodach (jaki jest limit dochodów do ulgi prorodzinnej, napiszemy dalej), rodzin z więcej niż jednym dzieckiem oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Chociaż nie jest to bardzo wysoka kwota, to stanowi dodatkowy zastrzyk gotówki w okresie rozliczeniowym. Dzięki temu rodzina może wykorzystać ten dodatkowy zwrot podatku na dziecko albo na inne potrzeby.

Żeby uzyskać odliczenie na dziecko, trzeba spełnić pewne warunki. Wypełniając PIT-37 lub PIT-36 po prostu wpisujemy dane dotyczące dziecka lub dzieci, które mamy pod opieką i to uprawnia nas do ulgi.

Wiek dziecka i zarobki rodziców

Wiek dziecka nie wpływa na wysokość odpisu. Standardowo ulga na dzieci przysługuje za opiekę nad nieletnimi od urodzenia do 18 lat. W przypadku, kiedy dziecko pobiera naukę w placówkach spełniających wymagania przepisów o oświacie i szkolnictwie, prawo do ulgi przedłuża się do 25 roku życia dziecka.

W pewnych przypadkach rodzice lub opiekunowie muszą się zmieścić w limicie dochodów do ulgi prorodzinnej. Dzieje się tak w przypadku opieki nad jednym dzieckiem. Wówczas limit dochodów wynosi odpowiednio:

 • zarobki dające po odliczeniu podatku do 112 tys. zł rocznie dla samotnego rodzica/opiekuna
 • zarobki dające po odliczeniu podatku do 112 tys. zł łącznie dla rodziców/opiekunów będących małżeństwem przez cały rok
 • zarobki dające po odliczeniu podatku do 56 tys. zł dla rodziców niepozostających w związku małżeńskim.

Podane wyżej kwoty dotyczą dochodu, czyli faktycznej sytuacji finansowej podatnika. Dla rodziców lub opiekunów więcej niż jednego dziecka nie ma takich limitów. Ulga rodzinna na wszystkie dzieci sumuje się.

Przykład:

Rodzice mają pod opieką trójkę dzieci i opiekują się nimi wspólnie przez cały rok. Ulga rodzinna na pierwsze i drugie dziecko wyniesie 92,67 zł miesięcznie, a za trzecie dziecko 166,67 zł miesięcznie. W sumie za każdy miesiąc rodzice lub opiekunowie otrzymają 352,01 zł. W skali roku mogą liczyć na ulgę na dzieci w wysokości 4224,12 zł.

Do ulgi kwalifikują się również rodzice dzieci niepełnosprawnych, na które otrzymują rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny.

Przepisy i dokumenty

Ulga prorodzinna – kto może się ubiegać?

Wspomnieliśmy już, że ulga prorodzinna przysługuje rodzicom lub opiekunom. Powiemy teraz bardziej szczegółowo, kto kwalifikuje się do tych kategorii.

O ulgę na dziecko mogą się ubiegać:

 • Rodzice, którzy pełnili faktyczną opiekę nad dzieckiem przynajmniej jeden dzień w roku,
 • Opiekunowie prawni,
 • Rodziny zastępcze.

Małżeństwo spełniające powyższe warunki ma prawo do zwrotu podatku na dziecko łącznie. Czyli jeden zwrot od rodziny. Mogą się rozliczyć wspólnie lub podzielić się zwrotem w dowolnych proporcjach. Możliwe jest też uzyskanie odliczenia na dziecko tylko przez jednego rodzica.

Prawo nie traktuje osób pozostających w nieformalnym związku jak małżeństwa. W taki przypadku z urzędem może się rozliczyć jedna osoba, a jej limit dochodów do ulgi prorodzinnej wynosi połowę limitu dla małżeństw i samotnych rodziców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem przyznania ulgi rodzinnej opiekunom prawnym jest zamieszkanie dziecka razem z opiekunami.

Jeżeli wiek dziecka przekroczył 18 lat, to w każdym przypadku liczy się jego nauka oraz ewentualna wysokość zarobków.

Jakie dokumenty warto przygotować

Podstawą do przyznania odliczenia na dziecko jest przede wszystkim wypełnienie dokumentu PIT-37 lub PIT-36 z odpowiednimi informacjami dotyczącymi podopiecznego. W przypadku wieku dziecka powyżej 18 lat trzeba dodać, że pobiera naukę, a jego dochody nie przekraczają dozwolonego limitu. Limit ten to 3089 zł rocznie (podstawa obliczenia kwoty zmniejszającej podatek).

W przypadku opieki prawnej lub pełnienia funkcji rodziny zastępczej warto mieć przygotowane dokumenty z sądu, które to potwierdzają. Nie są one zawsze konieczne, ale zgodnie z przepisami organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej mają prawo ich zażądać.

Do dokumentów, które mogą być potrzebne, zaliczamy też odpis aktu urodzenia dziecka. W przypadku pełnoletniego podopiecznego organy mogą zażądać również potwierdzenia tego faktu za pomocą dokumentów. Jest to niezbędne, żeby zapobiegać korzystaniu z ulgi rodzinnej przez osoby do tego nieuprawnione.

Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja, w której rodzice opiekują się dzieckiem na zmianę (np. w separacji, po rozwodzie czy ze względu na sytuację zawodową). Wówczas każde z nich może rozliczyć się z tych miesięcy, kiedy faktycznie dzieci były pod jego opieką. A może zainteresuje cię także ten artykuł o kompletowaniu wyprawki szkolnej?

Zwrot na dziecko – dodatkowe informacje

Niewykorzystana ulga na dzieci

Jeżeli z jakichś powodów nie pobraliście ulgi na dziecko, wypełniając PIT-37 lub 36, to możecie to zrobić w roku następnym. Konieczne jest osobne ubieganie się o ulgę prorodzinną za każdy rok rozliczeniowy. W praktyce chodzi o to, żeby wpisać wniosek w osobnym dokumencie (odpowiednio jeden dokument za jeden zaległy rok), nie w deklaracji za ostatni rok.

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci mogą otrzymać osoby, które płacą składki ZUS. Niewykorzystana kwota nie może jednak przekraczać sumy składek ZUS i składek zdrowotnych rozliczanych w zeznaniu podatkowym.

O zwrot niewykorzystanej ulgi mogą się tez ubiegać rodzice, których podatek wyliczony od zarobków jest za niski, żeby od razu odliczyć całą ulgę na dzieci. Podobnie jak w powyższych przypadkach warunkiem jej przyznania jest opłacanie przez podatnika składek ZUS. Do kwot obciążonych składkami nie należy zapomoga „500 plus”. Dlatego nie można jej liczyć podczas wyliczania łącznej wartości składek.

Ulga a inne świadczenia

Otrzymanie ulgi prorodzinnej nie wpływa na przyznanie zapomogi „500 plus”, jeżeli rodzice lub opiekunowie kwalifikują się do takiej ulgi. Podobnie, jeżeli niewykorzystana część kwoty zwrotu zostanie oddana rodzinie, której podatek jest niższy niż ulga. W obu przypadkach rodzina ma prawo do „500 plus”.

Niezależnie od ulgi na dziecko rodzina ma również prawo do innych świadczeń, ulg i zapomóg, które nie są opodatkowane. Są to m.in.:

 • bon turystyczny
 • karta dużej rodziny
 • świadczenia otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych
 • jednorazowa zapomoga po urodzeniu dziecka
 • dodatki rodzinne i pielęgnacyjne
 • zasiłki dla opiekunów
 • zasiłki porodowe

Ulga prorodzinna, zwłaszcza dla osób posiadających pod opieką więcej niż jedno dziecko jest łatwa do otrzymania. W przypadku jednego dziecka ma na celu przede wszystkim wsparcie rodzin i opiekunów niezamożnych.

W razie niepewności, w nietypowych sytuacjach zawsze możecie zasięgnąć rady w lokalnym urzędzie skarbowym lub korzystając z bezpłatnych porad prawnych.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 97.1% czytelników artykuł okazał się być pomocny