Zwalczanie szczurów

Czemu służy deratyzacja

Deratyzacja oznacza zwalczanie szczurów i myszy lub innych gryzoni środkami chemicznymi, fizycznymi lub biologicznymi. Najczęściej stosuje się trutki lub pułapki.

Gryzonie jak szczury i myszy są w stanie dokonać wielu szkód, jeśli występują w dużej ilości. Szczur zjada dziennie 20 g pożywienia. Dlatego też duża liczba szczurów czyni znaczne spustoszenia w składowanej żywności. Do tego dochodzą zanieczyszczenia w postaci kału i moczu. Ponadto gryzonie mogą dokonać wielu zniszczeń i uszkodzeń w zasiedlonych budynkach. Szczury i myszy mają mocne siekacze, którymi potrafią przegryźć instalacje, kable, rury kanalizacyjne, przewody elektryczne czy też warstwy izolacyjne. Z powodu tych zniszczeń duża populacja szczurów niejednokrotnie doprowadzała do pożarów, zalania a nawet zawalenia się budynku.

Dodatkowym zagrożeniem jakie niosą ze sobą gryzonie jest przenoszenie chorób. Szczególnie szczury przenoszą około 60 rodzajów chorób. Ukąszenie szczura może przenosić chorobę na dzieci, osoby dorosłe czy zwierzęta domowe. A może zainteresuje cię także ten artykuł z poradami, jak złapać mysz?

Czy usługi deratyzacyjne obejmują zwalczanie szczurów wodnych?

Szczur wodny to nie to samo zwierzę, co zwykły szczur. Szczur wodny to jedna z potocznych nazw karczownika. Jest to zwierzątko bytujące w ogrodach, przy brzegach strumieni i jezior. Szczur wodny może być prawdziwym utrapieniem właściciela ogrodu, gdyż niszczy trawnik, podgryza rośliny i tworzy kopce podobne do krecich. Jednak, aby się go pozbyć, niepotrzebna jest firma deratyzacyjna. Szczura wodnego można łatwo pozbyć się z ogrodu, stosując różnego rodzaju odstraszacze dźwiękowe lub zapachowe. Szczura wodnego skutecznie zniechęca zapach psa lub kota. Można też zastawić pułapki żywołowne, które umożliwiają otwarcie ich i wypuszczenie karczownika do lasu.

Czy zwalczanie szczurów można wykonać samodzielnie?

Najlepszym wrogiem szczurów i myszy jest kot. Właściciele kotów nie muszą się martwić, że myszy lub szczury zadomowią się u nich w mieszkaniu. Niestety szczury najczęściej bytują w piwnicach i przy śmietnikach, gdzie populacja wolno żyjących kotów się zmniejsza z uwagi na brak schronienia i pożywienia, zamknięte okienka piwniczne czy brak osób, które się nimi opiekują.

Samodzielnie można pozbyć się szczurów, zastawiając pułapki lub stosując trutki, których cena nie jest wysoka. Niestety jest to praca niezbyt przyjemna. Jeśli gryzoń złapie się w pułapkę, będziemy musieli pozbyć się jego zwłok, co nie jest zadaniem przyjemnym. Na rynku dostępne są także pułapki, które pozwalają na humanitarne pozbycie się szczura bez uśmiercania go. Trudność stanowi rozmieszczanie pułapek, które trzeba tak ustawić, aby nie zainteresowały się nimi dzieci czy zwierzęta domowe. Ponadto szczury szybko uczą się omijać pułapki.

Trutki stanowią również niebezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt domowych, dlatego muszą być umieszczone w miejscach niedostępnych.

W przypadku dużej kolonii szczurów i myszy najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy deratyzacyjnej.

Na czym polega deratyzacja

Jak rozpoznać ślady gryzoni

Deratyzacja to nie tylko zwalczanie szczurów i myszy, lecz także monitoring, jak również zabezpieczenie budynków przed ponownym pojawieniem się gryzoni. Gryzonie żerują w nocy, dlatego też nierzadko trudno je zauważyć. O obecności gryzoni świadczą takie ślady, jak:

  • pozostawione tłuste plamy,
  • pozostawione odchody - na podstawie odchodów firmy deratyzacyjne są w stanie rozpoznać gatunki żerujących gryzoni oraz czy gryzonie nadal są obecne i czy się rozmnażają,
  • uszkodzenia drewna wynikające z ostrzenia zębów przez gryzonie,
  • rozdrobniony papier i karton służący gryzoniom do budowy gniazd,
  • zniszczenia towarów w magazynach lub żywności.

Szczury i myszy bytują w miejscach, gdzie mogą znaleźć pożywienie. Dlatego najczęściej osiedlają się w magazynach, firmach produkujących żywność, zakładach gastronomicznych. Zasiedlają również piwnice w budynkach mieszkalnych. Budynki narażone na pojawianie się szczurów najlepiej objąć monitoringiem, który oferują firmy deratyzacyjne.

Środki deratyzacyjne

Podstawowe środki deratyzacyjne to:

  • środki mechaniczne jak pułapki,
  • środki chemiczne, jak rodentycydy.
Szczur przegryzający kabel oraz deratyzacja i koszt deratyzacji profesjonalnej, a także środki deratyzacyjne na szczury
Deratyzacja krok po kroku - jak zwalczać szczury? Ceny, porady, środki deratyzacyjne

Mechaniczne środki zwalczania szczurów

Jako mechaniczne pułapki stosuje się pułapki sprężynowe, które należy stosować zgodnie z ustawodawstwem. Zastawiając tego rodzaju pułapki należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ludzi.

W miejscach, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo narażania innych zwierząt, także prawnie chronionych, stosuje się pułapki żywołowne. Złapane gryzonie unieszkodliwia się w sposób humanitarny.

Chemiczne środki deratyzacyjne

Nowoczesne trutki na gryzonie powodują bezbolesną śmierć. Ich stosowanie stanowi zagrożenie dla innych zwierząt oraz dla magazynowanej żywności. Dlatego też eliminację gryzoni przy użyciu trutek powinny przeprowadzać wyspecjalizowane i doświadczone firmy deratyzacyjne.

Dobrym rozwiązaniem jest stacja deratyzacyjna, czyli pojemnik zawierający trutkę i zamykany na klucz. Stacja deratyzacyjna jest zamknięta w taki sposób, że nie mogą się do niej dostać inne zwierzęta nie będące celem deratyzacji. Ponadto stacja deratyzacyjna sprawdza się w miejscach, gdzie trutka może ulec zamoczeniu. Stacje deratyzacyjne nie są drogie. Ich cena waha się od 5 do 35 zł. Stacja deratyzacyjna musi być opatrzona odpowiednia etykietą informującą o niebezpieczeństwie. Cena etykiet wynosi 1 zł za pojedynczą etykietę lub około 7-8 zł za kartonik etykietek.

Co oferują firmy deratyzacyjne

Jak działają firmy deratyzacyjne


Usługi deratyzacyjne polegają nie tylko na eliminacji gryzoni. Firma deratyzacyjna musi odpowiednio dobrać trutki do istniejących warunków, gatunku gryzoni, pory roku itd. Stosowane środki muszą mieć pozwolenia prawne i atesty. Firmy deratyzacyjne zajmują się również montażem karmników deratyzacyjnych w ten sposób, aby były zabezpieczone przed ludźmi i innymi zwierzętami. Karmniki czy stacje deratyzacyjne muszą być zamknięte, odpowiednio przytwierdzone oraz opatrzone etykietami ostrzegawczymi. Firmy deratyzacyjne oferują również utylizację padłych gryzoni. Usługi deratyzacyjne polegają również na monitoringu obiektu, odnośnie pojawienia się gryzoni.

Koszt deratyzacji

Koszt deratyzacji zależy od powierzchni i typu obiektu, rodzaju użytego środka, nakładu pracy i gatunku gryzoni. Cennik deratyzacji dotyczy punktów, w których należy zwalczyć szkodniki. W dużym obiekcie takich punktów może być dużo i koszty deratyzacji są wysokie. Dlatego też cennik deratyzacji z reguły ustalany jest indywidualnie.

Cennik obejmuje kontrolę obiektu na obecność gryzoni, jak również czyszczenie i wpisy w dokumentacji. Cena takiej usługi to około 150-200 zł. Cena obsługi pojedynczego punktu deratyzacyjnego na myszy wynosi 15-45 zł, zaś w przypadku szczurów koszt deratyzacji jest dwa razy większy. Do tego jeszcze dochodzi koszt dojazdu do klienta w celu zebrania i utylizacji martwych gryzoni.

Deratyzacja nie jest zadaniem łatwym. Dlatego też warto powierzyć to zadanie firmie deratyzacyjnej, szczególnie gdy gryzoni jest dużo.

ikona podziel się Przekaż dalej